Munkholm Lige Nu

OPAS konsulent kursus udbydes i foråret 2017 med opstart 28.02.17

OPAS erstatter PAS, og indeholder rigtig mange faglige og nødvendige nyheder, herunder karakterstyrker; 1.,2 . og 3. personperspektiv, eksekutive funktioner og ADL-analyser mm.

Læs mere om OPAS under: Kurser

Godkendelse af Munkholm Behandlingscenter

Det sociale tilsyn har nu GODKENDT Munkholm som et socialt opholdssted med behandling af unge fra 15 til 23 år med personlighedsforstyrrelser fx angst, depression ol.. Der har allerede nu været 5 unge igennem et vellykket psykologisk behandlingstilbud på Munkholm. Der etableres både døgnophold og dagophold. Referencer kan anvises - forvaltninger, forældre og de unge selv. Se også www.munkholmbehandlingscenter.dk

OPAS - det nye beskriveredskab udviklet fra Munkholm, der erstatter PAS-systemet

OPAS (Optimalt Pædagogisk Analyse System) er et målrettet system til bestemmelse af skoleelevers og unges motivation, deres særlige strategier for udvikling af faglige potentialer mod kompetencer samt fokus på den personlige identitetsudvikling.

OPAS er bygget over de nyeste faglige og teoretisk velfunderede teorier, bl.a. PASS. Derfor har der været afholdt én temadag i 2016, hvor de 60 kursister fik udleveret det nye OPAS og mulighed for at gennemprøve modellerne. OPAS er bygget over 3 søjler: en skemabaseret analyse del; en beregningsdel med grafer og en 3. del hvor markøropgaver kan bruges som støtte til de udviklede skemaer. En HELHEDSTÆNKNING om elevens udvikling. OPAS er modulopbygget, så der kan målrettes analyser på udvalgte funktionsområder fx opmærksomhed, hukommelse, at lære nyt samt strategier. Ligeledes kan der analyseres på elevens helhedsfunktioner og regel-funktioner.

OPAS kan gennemføres langt hurtigere end PAS-systemets mange opgaver. PAS erfaringerne er fortsat givende, men med OPAS er det blevet målrettet og effektiviseret, så test-tiden er mere effektiv ift. at få skabt indsigt, pædagogiske resultater og handleplaner.

NYE tiltag på Munkholm

MENTOR værktøjskasse

Der er udviklet et sæt test-materialer til de mange mentorer - teams med fokus på analyse af opdragelsesmønstre hos barn, elev og forældrene. En indsigt der støtter op om §50 forældreevneundersøgelserne. MENTOR værktøjskassen indeholder: opdragelsestest og udviklingstest. Der afholdes 3 dages kurser på Munkholm eller på egen institution i MENTOR værktøjskassen. Kontakt Steen Hilling på tlf. 23607108 og få tilsendt INDBYDELSEN.

UngePAS med ADL-analyse

UngePAS systemet er nu tilføjet et meget spændende ADL modul, der både analyserer på dagligdagsfunktioner, men også analyserer på 12 eksekutive funktioner. Dette betyder, at der skabes en profil for hvilke handlinger, der vil være potentiale i og hvilke man lige skal undgå som demotiverende.

Der afholdes 3 dages kurser på Munkholm eller på egen institution i UngePAS med ADL-analyserne. Kontakt Steen Hilling på tlf. 23607108 og få tilsendt INDBYDELSEN.

OPAS – kurserne

På dette 4 dages kursusforløb får man nu ALLE PAS redskaber samt det nye OPAS-system. Det vil derefter være muligt at tilpasse sin institutionsprofil til de rette redskaber fra ALT der er udviklet på Munkholm. Ligeledes får man ALLE relevante bøger og artikler, som en del af kurset. Der afholdes 4 dages kurser på Munkholm eller på egen institution i OPAS og PAS - analyserne. Kontakt Steen Hilling på tlf. 23607108 og få tilsendt INDBYDELSEN.

PROJEKT om unges IDENTITETS-udvikling

Fra januar 2017 og frem vil der blive forsøgt opbygget et mega stort projekt med ca 30 indbudte opholdssteder, behandlingssteder, produktionsskoler og andre, der i det daglige forsøger at skabe udvikling hos unge og voksne med omfattende identitets problemer. Projektet vil blive fonds finansieret.

Evaluering af opholdssteder

Der er gennemført ret vellykket udvikling med tung dokumentation ift Hjorthøjgårds ungegruppe med krænkelser bag sig. En meget svær problematik ses med Hjorthøjgård-konceptet at virke – ret så positivt.

På Tuen, Frederikshavn er der gennemført en samlet evaluering af alle de unge. Vægten er lagt på den personlige udvikling, fordi de unge virkelig har haft meget alvorlige personlige ting af overkomme. Der redegøres i evalueringsrapporten hvilke temaer, pædagogiske metoder, der er anvendt med succes.

STU på Munkholm

Der arbejdes på at skabe en STU-uddannelse på Munkholm for unge med særlige behov fra aug. 2015. Fokus her vil være uddannelse i at opdrætte flodkrebs, karper og vinbjergsnegle med kryddersmag. Derudover oprettes en linje med vægt på bygning og konkurrencer på mountainbike-bane med lys, vedligeholdelse af skovstier, anvendelse af gravemaskiner og håndtering af store plæneklippere. Der forsøges startet en hundekennel med pasning af hunde og opdræt af hunde. 

Der vil for de unge på Munkholms STU være job-mulighed efterfølgende. Vi spilder nemlig ikke den unges tid og muligheder!

Elever med høretab

Der samarbejdes med flere fonde om oprettelse af særlige kursustiltag for elever med alvorligt høretab rettet mod forbedring af  personlig og social udvikling. En forudsætning for at magte uddannelse og job.


Til kommunale sagsbehandlere og institutioner – en kvalificering der virker!

Der stilles højere krav til effektivitet og sikkerhed i anbringelser, praktikker, jobordninger og ikke mindst i forhold til behandlingstiltag.

Dette har betydet at de psykologiske undersøgelser er ændret en del her på Munkholm Undersøgelsescenter.

 

Munkholm Kursusstedet

Munkholm


Munkholm Kursus- og Projektcenter har i mere end 16 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling. Det gøres gennem en omfattende kursusvirksomhed, projektudvikling, udgivelse af bøger og materialer samlet neuropsykologiske undersøgelser samt forskning.

Læs mere

Munkholm Kursus & Projektcenter · Vongevej 5 · 7300 Jelling · Tlf. 7587 3311