Om Munkholm - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Om Munkholm

Munkholm slår bro mellem psykologiske teorier og pædagogisk praksis.

Vores målsætning er at hjælpe børn, unge og voksne til at indfri deres potentiale for læring via en målrettet pædagogisk indsats, hvor anerkendte neuropsykologiske teorier går hånd i hånd med pædagogisk teori og praksis. Det gør vi ved at støtte pædagoger og lærere med konkrete pædagogiske redskaber, der er med til at sikre kvalitet og målrettethed i undervisningen. Vi tror på, at en målrettet undervisning, hvor udgangspunktet er den enkelte elevs potentialer, virker befordrende for elevens evne til at tilegne sig ny viden, fordi man giver eleven mulighed for at honorere de krav, der bliver stillet til dem. Resultatet er motiverede elever, der søger nye udfordringer. Alt hvad vi foretager os på Munkholm er baseret på solid forskning. Alle undervisningsredskaber er testet i praksis og effekten er dokumenteret og anerkendt.

Munkholm ejes og drives af psykolog Steen Hilling.

Psykolog Steen Hilling er stadig arbejdsaktiv med udvikling af faglighed i det pædagogisk-psykologiske område. Der udvikles fortsat i PAS-systemet (Pædagogisk Analyse System), hvor fokus i øjeblikket er matematiske og dyslektiske vanskeligheder.

PAS-systemet er udviklet af Steen Hilling i samarbejde med en række andre fagpersoner, og PAS-systemet er godkendt af Socialstyrelsen og anvendes i 6 EU-landes undervisningssystem. I Danmark er uddannet mere end 5.000 PAS-konsulenter, og anvendelse af PAS-systemet er såldes udbredt på landets specialskoler og -klasser og på institioner samt opholds- og behandlingssteder.

Du kan læse mere om PAS-Systemet under menupunktet "Artikler".

Munkholm foretager ikke længere større psykologiske undersøgelser af enkeltpersoner. Pædagogisk-psykologiske undersøgelser indgår dog stadig i projekter for opholdssteder og behandlingssteder. Efter aftale kan der også være tale om terapeutiske forløb med vægt på systemisk og narrativ terapi. Der udarbejdes også fortsat PAS-analyser og -vurderinger.

I øjeblikket er Steen Hilling tilknyttet NordicPas med henblik på at lave en fortsat udvikling af PAS-systemet, ligesom der løbende kommer nye udgivelser fra forlaget Munkholm.

Psykolog Steen Hilling er organiseret i Pædagogisk Psykologisk Landsforening (PPL), hvor han har opnået en række akkrediteringer som bl.a. autoriseret psykolog, neuropsykolog og specialistgodkendt børneneuropsykolog. Steen Hilling er eksamineret i forhold til at bruge psykologiske personlighedstest og er dermed godkendt som personlighedspsykolog.  

Steen Hilling er desuden lektor-godkendt og har tidligere i 15 år været censor på psykolog-studiet i hhv. København, Aarhus, Odense og Aalborg.
Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold