Grundlag for læring - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Grundlag for læring

Artikler
Grundlag for læring
Intro
Der beskrives grundlæggende funktionelle områder fx at handle og holde struktur, hukommelse, informationsanalyser, opmærksomhed samt de risikofaktorer, der ses hos marginaliserede unge.

Strategier er de handlinger - sprogligt og motorisk, som vi adfærdsmæssigt viser en omverden. Strategier er den række af handlinger, som vi benytter til at svare på krav fra vores omverden.

Der er to hovedgrupper af strategier:

Den ene omfatter de automatiserede handlinger, der alle er opstået ved træning af bestemte former for rutiner i forhold til dagligdagsforeteelser - f.eks. at stå op om morgenen og gennemføre at gå på toilettet, tage tøj på i den rigtige rækkefølge, at spise morgenmad og tage på arbejde. Strategierne er her kendetegnet ved, at vi ikke tænker så meget over, hvad vi gør, men at vi bare gør det rigtige.

Den anden omfatter nye strategier, der kræver en høj grad af bevidsthed og tænkning det, som skal gøres, og tænkning om det, som skal gøres. Første del er en konkrete tænkning og styrker selve den konkrete handling og støttes ofte op af tænkning fra tidligere konkrete erfaringer. Det er her vigtigt at benytte konkrete handlinger og modeller (fotos), der er udarbejdet af eleverne selv. Udviklingen går mod elevens evne til at forestille sig en situation. Dvs. først er det selve den konkrete handling, og derefter udvikles elevens evne til at tænke om situationen - at tænke på til at tænke om situationen. De fleste unge kan både den konkrete og denne mere abstrakte tænkning, og de kan skifte mellem disse to tænkningsformer.

Læs den fulde artikel ved at trykke på linket nedenfor.
Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold