Matematiske kompetencer - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Matematiske kompetencer

Artikler
Matematiske kompetencer
Intro
Der er stor usikkerhed i den psykologisk-pædagogisk vurdering og endnu mere i de undervisningsmæssige tiltag i forhold til elever med matematiske læringsproblemer. Ja, allerede i afgrænsningerne af læringsproblemerne i matematik og i begrebet dyskalkuli er der problemer.

Der er hypoteser fremme om årsager - en udviklingsmæssig problemstilling i sammenhæng med genetik, kognitive teorier om, at der ses et læringsproblem med abstrakt omsætning af talbegreber. Disse to typer ses anvendt som mulige forklaringer i "matematiske vanskeligheder" (AD - Arithmetic Difficulties)

Der ses også caseeksempler fra hjerneskader, der indikerer, hvor problemerne således kan stedfæstes, og samtidig kan beskrives vanskeligheder meget præcist. Problemer med tidsopfattelse, spatial omtanke (billedtænkning), regneoperationer og hukommelse for tal, abstrakt omtanke ift matematiske operationer,

Og så er der forskere, der mener, at matematiske problemer kan være opstået uden synlige årsager fx hjerneskader eller genetiske disponeringer.

Raten opgøres til ca 5% af en befolkning,

I herværende artikel beskrives de kognitive-neuropsykologiske problemer, som er undersøgt hos 8 unge og voksne med formodede matematiske problemer og en mulig pædagogisk metode, som ser ud til at virke for elever med dyskalkuli.

Først vil der være en kort oversigt på den hjernemæssige geografi for tal og matematiske operationer. Dette er data fra personer med erhvervede hjerneskader, hvor der findes specifikke geografiske områder i hjernen med tilhørende funktionelle problemer.

Neurologisk er der konstateret alvorlige matematiske problemer hos skadede personer i områderne supramarginal og angular gyri i områderne mellem temporal og parietal lappen.

Læs det fulde oplæg ved at trykke på linket nedenfor.
Via link nr. 2 kan læses en artikel om fællestræk for personer med dyskalkuli.

Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold