Medieret læring - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Medieret læring

Artikler
Medieret læring
Intro
Medieret læring handler om kvaliteten af samspillet (interaktion) mellem "mediatoren" og barnet. Der er tale om en refleksiv interaktionsmåde, der kræver en omhyggelig analyse af lærerens/terapeutens/forældrenes tilgang til sin opgave og muliggør for barnet, at det bedre kan udnytte undervisninsgsituationen (læring-)og bestyrker mediatorens mulighed for at bringe barnet til et højere niveau af kognitiv forståelse og udvikling. Medieret læring anvendes i forhold til alle aldersgrupper og alle grader af udvikling. Metoden implementeres gennem en omhyggelig brug af tiltrækkende og farverige materialer, således at barnet er i stadn til at udvikle alle de evner, der er nødvendige for kognitiv indlæring. På den måde er Medieret læring et virkningsfuldt værktøj for forældre, lærere og terapeuter indefor alle discipliner incl. tale- og hørepædagoger, Uddannelses- og erhvervsvejledere, psykoterapeuter og socialarbejdere.
Målet med "Læringens Byggeklodser" og undervisningsprogrammerne er at give mediatorerne værktøjer til:
  • Understrege læringens HVORDAN og ikke HVAD.
  • Udvikle kognitive evner og perceptuel organisering (dannelsen af begreber og forståelse).
  • Opbygge et rigt repertoire af ordforråd og styrke sproglig udtryksevne.
  • Opbygge barnets evne til at kunne håndtere og gøre brug af komplekse data.
  • Udvikle rumlig orienteringsevne og "temporal" forståelse.
  • Fremme abstrakt tænkning.
  • Udvikle logisk verbal argumentationsevnen.
  • Udvikle motivation.
  • Udvikle udafhængighed og et positivt selv-billede.

Læs den fulde artikel ved at trykke på linket nedenfor.
10 grunde til at MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere end GOD UNDERVISNING:
1. Gode lærere vil ofte fortælle de studerende hvad de har brug for at vide. Mediator-læreren (ML) vil oftere samarbejde med den studerende som en der også lærer - og reflektere over hvad de hver især allerede ved, og for at se hvordan denne erkendelse binder an til noget nyt.
2. Gode lærere vil ofte rette opmærksomheden på indholdet i lektionen. ML vil også klargøre og udvide den studerendes forståelse udover de umiddelbare behov, der følger af det aktuelle indhold og konteksten.
3. Gode lærere vil ofte isolere begreber, der er specifikke for undervisning. ML vil også forbinde begreber til den studerendes erfaringer fra virkeligheden.
4. Gode lærere vil ofte forsyne den studerende med muligheder for at lave de rigtige svar baseret på en given information. ML vil oftere skabe muligheder for at de studerende kan udforske ideer, søge relevant information og konstruere mening uafhængigt og i samarbejde.
5. Gode lærere vil ofte føre de studerende gennem undervisningsmæssige oplevelser og erfaringer som en del af en omhyggelig udvalgt læseplan. ML vil også medtage aktiviteter mens underviser, således at de er personligt relevante og udfordrende.
6. Gode lærere vil ofte forsyne de studerende med bestemte modeller for hvordan man løser en bestemt opgave, deler bestemte opgaver i mindre enheder og gentager undervisningen om nødvendigt. ML hjælper de studerende til at udvikle egne lærings-strategier til at løse problemer med.
7. Gode lærere vil sikre at de rette svar deles med de studerende. ML vil også skabe de bedste processer og finde en tilgang der fører til et effektivt svar.
8. Gode lærere vil sædvanligvis forsyne de studerende med feedback der vedrører resultatet af undervisningen og ofte belønne de studerende på baggrund af lærer-standarder. ML opmuntrer studerende til selv at evaluere den proces de har anvendt og som førte til et produkt og til at give feed-back og opmuntring der relaterer til læringsprocessen på baggrund af standarder der er fastsat gensidigt (i fællesskab).
9. Gode lærere vil ofte lede klasserumsdiskussioner således at læreren still r spørgsmål og den studerende svarer. ML vil oftere tilskynde studerende til at stille spørgsmål og at dele indsigter i gruppen.
10. Gode lærere etablerer en atmosfære hvor de studerende føler sig succesfulde når de kan lære - og dele hvad de ved. ML etablerer en atmosfære i hvilken succes måles på i hvilken grad man er indstillet på at acceptere udfordringer og lære at lære.
Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold