Omtale af bøger - Munkholm

Steen Hilling
Munkholm
Gå til indhold

Omtale af bøger

Omtale af bøger
Under hver bog står et udklip af omtalen / anmeldelsen.
Klik på billedet af en bog for at læse den fulde tekst.
Voldelige unge piger - Årsager, analyser og indsatser
Her er den første bog i Danmark om ekstremt voldelige unge piger - et emne som desværre er meget aktuelt. Bogen belyser problematikken fra flere vinkler, herunder både de personlige og sociale dynamikker samt den neuropsykologiske forklaring. Der tages udgangspunkt i en gennemgående case, så analyser og forslag til indsatser bliver meget konkrete og anvendelige.
PAS - Pædagogisk Analyse System
Denne bog samler de væsentligste artikler i forhold til teori og praksis omkring PAS.
Der skabes indsigt i PAS-vurderinger samt PAS-opgaver. Ved at medtage PAS-systemets rationale tydeliggøres de funktionelle områder og de aktive processer ift. hver opgave i test-systemet - et stort ønske hos de mange brugere af PAS.
Teori baggrund og faglige overvejelser om PAS-systemet
Med denne bog skabes en overordnet tilgang til PAS-vurderingerne. Så i herværende bog medtages de psykologiske & filosofiske overvejelser og teorier, som PAS- Pædagogisk Analyse System er bygget på.
Med PAS skabes en faglig platform. En faglig platform, hvor elevens kompetencer, potentialer og problemer afklares. En afklaring, der kan fremme elevens bedst fungerende læringsmodeller. Begrebet ”ansvar for egen læring” skal konkretiseres, så eleven kan mestre læringsopgaven med en indsigt i egen læring. Derved skabes motivation og en læringstilgang, som befordrer selvværdet.
PAS håndbøgerne - et sæt på 4 bøger
Håndbøgerne omfatter emnerne opmærksomhed-, informationsanalyse-, hukommelse- og strategi-funktioner. De indeholder de nyeste teorier relevante for emnerne og en række træningsopgaver. De er tænkt som opslagsværker for fagpersoner, som udfører PAS-analyser, ligesom fagpersoner med fordel kan anvende de beskrevne pædagogiske principper og opgaver i deres undervisning af børn, unge og voksne.
Demenshåndbogen
"En rigtig god og lærerig håndbog, som både kan bruges af personale og pårørende".
Hvad er Munkholm?
Munkholm v/psykolog Steen Hilling har i mere end 30 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet.
Kontakt
Munkholm v/psykolog Steen Hilling
Østre Strandvej 286
5450 Otterup
tlf. 23 60 71 08
Tilbage til indhold